SOCIETAT ANÒNIMA DE TINTS TÈXTILS-81, SATTEX-81. Empresa dedicada a la preparació, tintura, estampació i acabat de teixits, amb instal·lació pròpia de gravat de cilindres.

Fundada en 1981. Va començar la seva activitat amb set empleats, dedicant-se en els seus inicis a la preparació i tintura. Donat el bon fer i la filosofia de l'empresa, basada en la satisfacció dels nostres clients, aquesta ha anat ampliant-se tant en maquinària com en nombre de col·laboradors.

En 1989 va iniciar el procés de fabricació d'estampats tèxtils, i donat el seu creixement, es va crear en 1996 SELECCIÓ ESTAMPACIÓ TÈXTIL-96, S. A., SET-96, formant amb SATTEX-81 un sol grup, integrat per 58 empleats, que tracten anualment 8 milions de metres en tintura i 4 milions de metres estampats.

Dins de la nostra àmplia experiència en la tintura i estampat de qualsevol tipus d'articles tèxtils, volem destacar la nostra especialitat en el tractament per mitjà de reducció càustica del polièster 100% i les seves barreges, que li atorguen a aquest article unes característiques equiparables als acabats de seda.